Audyt

Audyt

Przeprowadzając audyt odpowiemy na pytanie, czy w Państwa firmie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Aby sprostać wymaganiom wynikającym z ustawy o ochronie danych osobowych dotyczącym przeprowadzania okresowego audytu ochrony danych osobowych dla Państwa wygody nasi audytorzy dopełnią tego obowiązku.

Efektem finalnym audytu jest raport końcowy dotyczący poziomu zgodności systemów bezpieczeństwa danych osobowych z wymogami prawa. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w przygotowanym przez nas raporcie znajdą się również zalecenia, wskazówki i wytyczne dotyczące dalszego postępowania.

W zakres usługi wchodzi:

 • Ustalenie Administratora Danych w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych.

 • Weryfikacja posiadanej dokumentacji oraz procedur dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 • Identyfikacja ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 • Analiza zakresu i celu przetwarzanych danych osobowych.

 • Analiza adekwatności dostępu do danych osobowych przez pracowników, klientów i kontrahentów.

 • Analiza podstawy prawnej przetwarzanych danych osobowych.

 • Analiza infrastruktury informatycznej w kontekście wymogów ustawowych.

 • Weryfikacja poziomu wiedzy pracowników na temat bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 • Weryfikacja prawidłowości zbiorów danych osobowych.

 • Analiza techniczno-organizacyjnych zabezpieczeń stosowanych w celu ochrony danych osobowych.

 • Weryfikacja procedur nadawania upoważnień.