Na Państwa życzenie przeprowadzimy w siedzibie Państwa firmy lub poza nią, zamknięte szkolenia grupowe lub szkolenia indywidualne z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (...)
Prowadzimy szkolenia stacjonarne indywidualne oraz grupowe. (…) – Szczegóły

Usługa polegająca na pełnym przejęciu obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a po 25 maja 2018 r. Inspektora Ochrony Danych (...)
Usługa polegająca na pełnym przejęciu obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji(…) – Szczegóły

Przeprowadzając audyt odpowiemy na pytanie, czy w Państwa firmie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy (...)
Przeprowadzając audyt odpowiemy na pytanie, czy w Państwa firmie dane osobowe (…) – Szczegóły

Prowadzimy kompleksowe doradztwo celem wsparcia Administratora Danych Osobowych i Administratora Bezpieczeństwa Informacji w trakcie wykonywania przez nich obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych (...)
Prowadzimy kompleksowe doradztwo celem wsparcia Administratora Danych Osobowych (…) – Szczegóły

Przygotujemy i wdrożymy dokumentację w Państwa firmie wymaganą przez ustawę o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do ustawy. (...)
Przygotujemy i wdrożymy dokumentację w Państwa firmie (…) – Szczegóły

 Usługa outsourcingu Inspektora Ochrony Danych będzie dostępna od 2018 r. Usługa będzie polegała na pełnym przejęciu obowiązków Inspektora Ochrony Danych, który zastąpi Administratora Bezpieczeństwa Informacji. (...)
Usługa outsourcingu Inspektora Ochrony Danych będzie dostępna od 2018 r.(…) – Szczegóły