Doradztwo

Doradztwo

Prowadzimy kompleksowe doradztwo celem wsparcia Administratora Danych Osobowych i Administratora Bezpieczeństwa Informacji w trakcie wykonywania przez nich obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych.

W zakres usługi wchodzi:

  • Wsparcie podczas nadzorowania procesów przetwarzania danych osobowych.

  • Doradztwo w zakresie wzorów dokumentów.

  • Bieżące konsultacje w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych.

  • Wsparcie podczas kontaktów lub kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  • Pomoc w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przetwarzania danych osobowych.

  • Wsparcie podczas przygotowywania sprawozdań dla Administratora Danych Osobowych.

  • Wsparcie w zakresie wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, które zastąpi obecną ustawę o ochronie danych osobowych i będzie powszechnie stosowane od 25 maja 2018 r.