Dokumentacja

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji

Przygotujemy i wdrożymy dokumentację w Państwa firmie wymaganą przez ustawę o ochronie danych osobowych oraz akty wykonawcze do ustawy.

Administrator Danych Osobowych obowiązany jest wprowadzić w formie pisemnej dokumentację wymaganą ustawą o ochronie danych osobowych, na którą składają się polityka bezpieczeństwa oraz instrukcja zarządzania systemami informatycznymi.

Dokumentacja określa zasady, procedury oraz środki zabezpieczeń stosowane w celu ochrony przetwarzania danych osobowych. W ramach świadczonej przez nas usługi, przygotujemy dla Państwa dokumentację spełniającą wszystkie wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa z uwzględnieniem charakteru i specyfiki prowadzonej przez Państwa działalności.

W zakres usługi wchodzi:

  • Opracowanie indywidualnej Polityki Bezpieczeństwa.

  • Opracowanie indywidualnej Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi.

  • Opracowanie wzorów upoważnień oraz oświadczeń dla pracowników.

  • Opracowanie treści zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielanych przez klientów.

  • Opracowanie treści umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawieranych z podmiotami trzecimi.

  • Rejestrację wyodrębnionych zbiorów danych osobowych.