Outsourcing ABI

Outsourcing ABI

Usługa polegająca na pełnym przejęciu obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a po 25 maja 2018 r. Inspektora Ochrony Danych.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) to osoba wyznaczona przez administratora danych do pełnienia funkcji związanych z ochroną danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym stanowiskiem GIODO oraz sądów powszechnych, ABI powinien być wyznaczony w każdym podmiocie przetwarzającym dane osobowe.

Powierzając naszej firmie funkcję ABI, zyskują Państwo pewność, że dane osobowe znajdujące się w firmie, będą przetwarzane w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

W zakres usługi wchodzi:

  • Przeprowadzenie audytu zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz przygotowanie odpowiednich regulacji wewnętrznych.

  • Opracowanie i bieżąca aktualizacja rejestru zbiorów danych osobowych.

  • Przygotowanie pełnej dokumentacji o ochronie danych osobowych, tj. Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi.

  • Przygotowywanie i wydawanie pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

  • Zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

  • Przygotowanie planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

  • Prowadzenie rejestru umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawartych z podmiotami trzecimi.

  • Wsparcie w przypadku wystąpienia incydentów naruszenia przepisów ochrony danych osobowych.

  • Konsultacje w formie e-mailowej, telefonicznej oraz podczas dyżurów w siedzibie klienta.