Szkolenia

Prowadzimy szkolenia stacjonarne

indywidualne i grupowe.

Na Państwa życzenie przeprowadzimy w siedzibie Państwa firmy lub poza nią, zamknięte szkolenia grupowe lub szkolenia indywidualne z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w tym z zakresu zmian wynikających z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, które zastąpi obecną ustawę o ochronie danych osobowych.

Prowadzone przez nas szkolenia ze względu na tematykę i Państwa potrzeby każdorazowo są modyfikowane pod kątem specyfiki Państwa działalności. Szkolenia możemy przeprowadzić w dogodnym dla Państwa miejscu i terminie.

Przykładowy podstawowy program szkolenia zawiera w szczególności:

 1.  Zakres zastosowania przepisów o ochronie danych osobowych.
 2.  Terminy i definicje dotyczące ochrony danych osobowych:
  • dane osobowe, w tym dane wrażliwe,
  • przetwarzanie danych osobowych,
  • zbiór danych osobowych,
  • Administrator Danych Osobowych,
  • system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych.
 3.  Zasady przetwarzania danych osobowych:
  • podstawy prawne,
  • obowiązki informacyjne,
  • powierzenie przetwarzania danych osobowych,
  • prawa osób, których dane osobowe dotyczą.
 4.  Zasady zabezpieczenia danych osobowych.
 5.  Dokumentacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
  • polityka bezpieczeństwa,
  • instrukcja zarządzania systemami informatycznymi.
 6.  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 7.  Odpowiedzialność wynikająca z naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
 8.  Najważniejsze zmiany wynikające z Rozporządzenia UE 2016/679.